Filmkopi benytter cookies for at måle, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside, til at indsamle statistik og af sikkerhedsmæssige hensyn.
Ved at fortsætte dit besøg på vores hjemmeside, accepterer du, at vi bruger cookies.
Læs mere om vores politik og administration af cookies

LOGIN:

Producent Rettigheder Danmark (tidligere Filmkopi)

Denne webside benyttes af foreningen Producent Rettigheder Danmark (tidligere Filmkopi), når producenter via login skal bekræfte deres rettigheder til tv- og filmproduktioner i forbindelse med udbetaling af rettighedsindtægter fra Copydan.

Filmret ApS er administrator for Filmkopi. Læs mere på hjemmesiden www.filmret-aps.dk.

KOLLEKTIVE MIDLER
Websiden og login benyttes også, hvis man ønsker at søge støtte via de kollektive midler (tidligere under Filmkopi). Læs mere på www.filmret-aps.dk/producent-rettigheder-danmark/soeg-stoette/.

NEW USER