Filmkopi benytter cookies for at måle, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside, til at indsamle statistik og af sikkerhedsmæssige hensyn.
Ved at fortsætte dit besøg på vores hjemmeside, accepterer du, at vi bruger cookies.
Læs mere om vores politik og administration af cookies

LOGIN:

Individuelle udlodninger

Hovedprincipperne for den individuelle fordeling af blankmediesmidlerne er følgende:

Halvdelen af midlerne afsættes til fordelingen mellem rettighedshavere i USA. Den anden halvdel afsættes til fordelingen mellem retteighedshavere fra lande inden for EØS-området (EU + Norge og Island) samt lande, der har en blankmediesordning, som også danske filmproducenter kan nyde godt af.

1/10 af sidstnævnte halvdel tilfalder FDV til viderefordeling blandt denne forenings medlemmer samt evt. andre enedistributører af videofilm (ikke US-repertoire). 

Midlerne fordeles i øvrigt på grundlag af de viste film i programmer på landsdækkende tv-kanaler efter FILMKOPI's bestyrelsesbestemmelse.

Der medtages kun de audiovisuelle værker, der er resultat af en kunstnerisk bearbejdning af det givne stof, hvad enten dette i sig selv er fiktion eller virkelighed. En kunstnerisk bearbejdning foreligger som regel, når de levende billeder har været underkastet en instruktion (eller en redigering). Dette betyder blandt andet, at transmissioner, reportager og games ikke indgår i grundlaget for fordelingen af blankmediesvederlaget. FILMKOPI's bestyrelse afgør, hvilke værker, der skal medtages, og fordeler herefter midlerne efter filmens spilletid multipliceret med faktiske seertal.


   •  Spillefilm

   •   Novellefilm

   •   Kortfilm
 
   •   Tv-film

   •   Seriefilm
 
   •   Animationsfilm

   •   Naturfilm

   •   Dokumentarfilm

   •   Portrætudsendelser

   •   Musikalsk eller dramatisk underholdning

Penge, der ikke kan fordeles, fordi rettighedshaveren ikke kan identificeres, hensættes for hvert år på en særskilt konto og tillægges fremtidige udlodninger, når der er hengået 3 år efter udløbet af royaltyåret.