Filmkopi benytter cookies for at måle, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside, til at indsamle statistik og af sikkerhedsmæssige hensyn.
Ved at fortsætte dit besøg på vores hjemmeside, accepterer du, at vi bruger cookies.
Læs mere om vores politik og administration af cookies

LOGIN:

Kollektive udlodninger

FILMKOPIs danske bestyrelsesmedlemmer mødes mindst 2 gange om året for at træffe beslutning om anvendelsen af den kollektive pulje.

Midlerne udloddes som studielegater, ærespriser, underskudsgarantier for filmrelaterede projekter, støtte til indkøb af filmudstyr, særlige undervisningsprojekter om film m.m.

Hovedoverskriften for bestyrelsens beslutninger om anvendelse af midlerne fra den kollektive pulje er, at udlodningerne skal gavne filmen - og helst danske film - som kulturelt medium nationalt og internationalt.

Som følge af den kollektive puljes begrænsede størrelse og ud fra principelle konkurrenceretlige overvejelser giver FILMKOPI normalt ikke støtte til produktion og distribution. I almindelighed ydes heller ikke støtte til tilbagevendende begivenheder eller til formål, som burde støttes af det offentlige.


Bestyrelsesmøderne afholdes hvert år i april og oktober med ansøgningsfrist henholdsvis 1. april og 1. oktober.

Der kan forventes svar på ansøgningerne i foråret senest 1. maj og i efteråret senest 1. november.

Læs mere på Filmret ApS' hjemmeside filmret-aps.dk.