Filmkopi benytter cookies for at måle, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside, til at indsamle statistik og af sikkerhedsmæssige hensyn.
Ved at fortsætte dit besøg på vores hjemmeside, accepterer du, at vi bruger cookies.
Læs mere om vores politik og administration af cookies

LOGIN:

Individuel registrering

FILMKOPI forestår registrering af værker på de relevante tv-kanaler. FILMKOPI foretager beregning af pointværdien af de film, der efter bestyrelsens bestemmelse falder ind under blankmediesordningen.

FILMKOPI foretager identifikation af rettighedshaverne til de relevante film ud fra egne registreringer samt oplysninger fra de enkelte rettighedshavere og FILMKOPI's søsterorganisationer i EU.

FILMKOPI har indgået gensidighedsaftaler med en række europæiske forvaltningsorganisationer på blankmediesområdet og afregner direkte til de pågældende organisationer, når disse over for FILMKOPI har bekræftet at repræsentere de nationale rettighedshavere til værkerne, som FILMKOPI har registreret.

Den udenlandske organisation er forpligtet til at udlodde blankmediesmidlerne til sine medlemmer på grundlag af FILMKOPI's økonomiske opgørelse ud fra den af FILMKOPI foretagne pointberegning.

FILMKOPI modtager omvendt blankmediesmidler fra sine søsterorganisationer og udlodder pengene til danske filmproducenter i overensstemmelse med søsterorganisationernes beregninger.